Kurser

Digital kurs

Lär dig tolka kort

Vill du lära dig tolka kortkan du nu gå min digitala kurs. Den kommer i 3 delar tillsammans med kurskompendium, filmer, privat grupp där man kan ställa frågor. 

Introduktionspriset är 555:-.