Lemurian quarts

LEMURIAN QUARTS:

  • Mästarkristaller
  • Vi är alla sammankopplade
  • Andligt arbete
  • Healing
  • Programmerad med buskap från Lemurien. Aktiveras för att ta del av kunskapen

186,1 gram

Alla kristaller kommer från naturen och varierar därför i färg, form och storlek. Små sprickor kan också vara en del av kristallen, det betyder alltså inte att den är trasig. 

550,00 kr