Serpentin

SERPENTIN:

  • Healing
  • Löser upp känslomässiga blockeringar
  • Bra för alla chakran
  • Attraherar kärlek, rikedom och healing

11 gram

Alla kristaller kommer från naturen och varierar därför i färg, form och storlek. Små sprickor kan också vara en del av kristallen, det betyder alltså inte att den är trasig. 

27,00 kr