Seans

Jag kommer att hålla seanser löpande nu under våren 2022. 

Under en seans öppnar jag upp min andekommunikation. Som spiritualistiskt medium är det viktigt för mig att ta emot bevisförande information. Kontakt och budskap förmedlas och vi avslutar med en frågestund. 

Tidsåtgång 2 timmar. Kostnad 400:- inkluderar fika.